Akýkoľvek finančne hodnotný komponent, ktorý môže prispieť k dodaniu IT produktu alebo služby.
ITIL®4 Best practice