Údaje spracované, usporiadané a korelované tak, aby tvorili význam.
ISO 22300:2018, 3.116