Proces rozpoznávania atribútov, ktoré identifikujú entitu.
ISO 22300:2018, 3.104