Brána medzi sieťami, ktorá obmedzuje prenos dátovej komunikácie do a z jednej z pripojených sietí (ktorá sa nachádza za bránou) a ochraňuje tak jej systémové zdroje pred hrozbami z inej siete (ktorá je “pred bránou”).
Slovník NIST