Bránenie autorizovanému prístupu k zdrojom alebo zdržiavanie časovo závislých operácií.
Slovník NIST