Vstup do Systému hodnoty služby na základe príležitostí a potrieb od interných a externých zainteresovaných strán.
ITIL®4 Best practice