Zdokumentovaná dohoda medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom, ktorá identifikuje požadované služby a ich očakávanú úroveň.
ITIL®4 Best practice