Údaje vymieňané medzi serverom HTTP a prehliadačom na ukladanie informácií o stave na strane klienta a ich neskoršie načítanie na použitie na serveri.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.16