Proces alebo súbor procesov vykonávaných organizáciou (alebo v jej mene), ktorá vyrába, poskytuje alebo podporuje jeden alebo viacero produktov alebo služieb.

PRÍKLAD: Účtovníctvo, Call-centrum, IT, výroba, distribúcia.

ISO 22300:2018, 1