Dokument vydaný certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami normy, osvedčujúci, splnenie certifikačných požiadaviek.
STN EN ISO/IEC 17024: 2005, čl. 5.5