Atestácia treťou stranou týkajúca sa produktov, procesov, systémov alebo osôb.
STN EN ISO/IEC 17000: 2005, čl. 5.5