Stav bez nebezpečenstva alebo hrozby.
ISO 22300:2018, 3.223