Softvér s funkcionalitou poskytovanou na požiadanie predplatiteľov, prostredníctvom online modelu, ktorý zahŕňa webové aplikácie alebo aplikácie typu klient-server.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.4