Proces pochopenia povahy rizika a určenia úrovne rizika.

POZNÁMKA: Analýza rizík poskytuje základ pre hodnotenie rizík a rozhodnutie o ošetrení rizika

ISO 22300:2018