Čokoľvek, čo má hodnotu pre jednotlivca, organizáciu alebo vládu.

POZNÁMKA: Upravené z ISO/IEC 27000 s cieľom zabezpečiť požiadavky jednotlivcov a oddeliť vlády od organizácií

ISO/IEC 27032:2012, čl.4.6