Zoznam minimálnych požiadaviek, ktoré služba alebo komponent služby musí splniť, aby mohli byť akceptovateľné kľúčovými zainteresovanými stranami.
ITIL®4 Best practice