zraniteľnosť

2022-07-03T07:48:46+00:00

Slabé miesto aktíva alebo opatrenia, ktoré môže byť zneužité hrozbou. ISO/IEC 27032:2012, čl.4.52

zraniteľnosť2022-07-03T07:48:46+00:00

zotavenie

2022-07-03T07:48:55+00:00

Obnova a zlepšenie operácií, zariadení, živobytia alebo životných podmienok dotknutých organizácií, vrátane úsilia o

zotavenie2022-07-03T07:48:55+00:00

zníženie rizika

2022-07-03T07:49:04+00:00

Opatrenia prijaté na zníženie pravdepodobnosti alebo negatívnych dôsledkov, prípadne oboch, spojených s rizikom. ISO

zníženie rizika2022-07-03T07:49:04+00:00

zombie

2022-07-03T07:49:18+00:00

Počítač obsahujúci skrytý softvér, ktorý umožňuje ovládať stroj na diaľku, zvyčajne s cieľom vykonať

zombie2022-07-03T07:49:18+00:00

zmiešaný útok

2022-07-03T07:49:38+00:00

Útok, ktorý sa snaží maximalizovať závažnosť poškodenia a rýchlosť infiltrácie kombináciou viacerých metód útoku.

zmiešaný útok2022-07-03T07:49:38+00:00

zmiernenie

2022-07-03T07:49:53+00:00

Obmedzenie akýchkoľvek negatívnych následkov konkrétneho incidentu. ISO 22300:2018, 3.146

zmiernenie2022-07-03T07:49:53+00:00

záznam

2022-07-03T07:50:11+00:00

Dokument uvádzajúci dosiahnuté výsledky alebo poskytujúci dôkaz o vykonaných činnostiach. ISO 9000:2015, 3.8.10

záznam2022-07-03T07:50:11+00:00
Go to Top