validácia

2022-05-16T22:21:31+00:00

Potvrdenie, že systém, produkt, služba alebo iná entita spĺňa dohodnutú špecifikáciu. ITIL®4 Best practice

validácia2022-05-16T22:21:31+00:00

hodnota

2022-05-16T22:22:43+00:00

Vnímané výhody, užitočnosť a dôležitosť niečoho. ITIL®4 Best practice

hodnota2022-05-16T22:22:43+00:00

hodnotový tok

2022-05-16T22:22:51+00:00

Séria krokov, ktoré organizácia podniká, aby vytvorila a dodala produkty a služby spotrebiteľom. ITIL®4

hodnotový tok2022-05-16T22:22:51+00:00

prípad použitia

2022-05-16T22:23:17+00:00

Technika využívajúca realistické praktické scenáre na definovanie funkčných požiadaviek a na navrhovanie testov. ITIL®4

prípad použitia2022-05-16T22:23:17+00:00

transakcia

2022-05-16T22:23:08+00:00

Jednotka práce pozostávajúca z výmeny medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi alebo systémami. ITIL®4 Best

transakcia2022-05-16T22:23:08+00:00

dodávateľ

2022-05-16T22:23:25+00:00

Zainteresovaná strana zodpovedná za poskytovanie služieb, ktoré organizácia využíva. ITIL®4 Best practice

dodávateľ2022-05-16T22:23:25+00:00

systém

2022-07-03T07:39:10+00:00

Kombinácia vzájomne pôsobiacich prvkov, organizovaných a udržiavaných pre dosiahnutie jedného alebo viacerých stanovených účelov.

systém2022-07-03T07:39:10+00:00

priepustnosť

2022-05-16T22:23:41+00:00

Miera množstva práce vykonanej produktom, službou alebo iným systémom za dané časové obdobie. ITIL®4

priepustnosť2022-05-16T22:23:41+00:00

poskytovanie služby

2022-05-16T22:23:50+00:00

Činnosti vykonávané organizáciou za účelom poskytovania služieb. Zahŕňa správu zdrojov poskytovateľa nakonfigurovaných na poskytovanie

poskytovanie služby2022-05-16T22:23:50+00:00
Go to Top