Cieľové skupiny workshopov

Používatelia Charakteristika roly Príklady typických pracovných rolí Odporúčaný kurz / workshop
Špecialisti KB Odborníci s informatickým vzdelaním, typicky aj vlastníci odborných certifikátov v oblasti KB. Zodpovední za bezpečnostné stratégie, bezpečnostné mechanizmy a riešenia, vrátane ich návrhu, implementácie, obstarania, prevádzky a analýzy. Bezpečnostný manažér, bezpečnostný architekt, špecialista riadenia rizík, špecialista kybernetickej bezpečnosti, operátor kybernetickej bezpečnosti, analytik kybernetickej bezpečnosti, tester kybernetickej bezpečnosti, špecialista ochrany osobných údajov / riadenie súladu, audítor kybernetickej bezpečnosti, špecialista pre analýzu digitálnych stôp Kurz Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí
Workshop Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí

Kurz Riadenie rizík v KB
Workshop riadenie rizík v KB

Manažéri KB Vedúci zamestnanci špecializovaní pre oblasť  bezpečnosti informácií a riadenia rizík KB. Odborníci s informatickým vzdelaním, typicky aj vlastníci odborných certifikátov v oblasti KB. Najvyššie odborné autority pre riadenie kybernetickej bezpečnosti v organizácii. Vlastníci bezpečnostných procesov. Manažér KB, CISO, CSO, riaditeľ odboru bezpečnosti, vedúci oddelenia informačnej bezpečnosti Kurz Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí
Workshop Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí

Kurz Riadenie rizík v KB
Workshop riadenie rizík v KB